Indeks rozważań biblijnych z roku 2015.

Indeks rozważań biblijnych rok 2015

Łk 11,15-26 9 października 2015
Łk 11,27-28 10 października 2015
Mk 10,17-30 11 października 2015 XV Dzień Papieski
Łk 11,29-32 12 października 2015
Łk 11,37-41 13 października 2015
Łk 11,42-46 14 października 2015
Łk 11,47-54 15 października 2015
Łk 12,1-7 16 październiak 2015
Łk 12,8-12 17 października 2015
Mk 10,35-45 18 października 2015
Łk 12,13-21 19 października 2015
Łk 12,35-38 20 października 2015
Łk 12,39-48 21 października 2015
Łk 12,49-53 22 października 2015
Łk 12,54-59 23 października 2015
Łk 13,1-9 24 października 2015
Mk 10,46-52 25 października 2015
Łk 13,10-17 26 października 2015
Łk 13,18-21 27 października 2015
Łk 6,12-19 28 października 2015
Łk 13,31-35 29 października 2015
Łk 14,1-6 30 października 2015
Łk 14,1.7-11 31 października 2015
Mt 5,1-12a 1 listopada 2015
Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a 2 listopada 2015
Łk 14,15-24 3 listopada 2015
Łk 14,25-33 4 listopada 2015
Łk 15,1-10 5 listopada 2015
Łk 16,1-8 6 listopada 2015
Łk 16,9-15 7 listopada 2015
Mk 12,38-44 8 listopada 2015. XXXII Niedziela Zwykła
J 2,13-22 9 listopada 2015
Łk 17,7-10 10 listopada 2015
Łk 17,11-19 11 listopada 2015
Łk 17,20-25 12 listopada 2015
Łk 17,26-37 13 listopada 2015
Łk 18,1-8 14 listopada 2015
Mk 13,24-32 15 listopada 2015
Łk 18,35-43 16 listopada 2015
Łk 19,1-10 17 listopada 2015
Łk 19,11-28 18 listopada 2015
Łk 19,41-44 19 listopada 2015
Łk 19,45-48 20 listopada 2015
Łk 20,27-40 21 listopada 2015
J 18,33b-37 22 listopada 2015 Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Łk 21,1-4) 23 listopada 2015
Łk 21,5-11 24 listopada 2015
Łk 21,12-19 25 listopada 2015
Łk 21,20-28 26 listopada 2015
Łk 21,29-33 27 listopada 2015
Łk 21,34-36 28 listopada 2015
Łk 21,25-28.34-36 29 listopada 2015 I Niedziela Adwentu
Mt 4,18-22 30 listopada 2015. Święto św. Andrzeja Apostoła.
Łk 10,21-24 1 grudnia 2015
Mt 15,29-37 2 grudnia 2015
Mt 7,21.24-27 3 grudnia 2015
Łk 3,1-6 6 grudnia 2015. II Niedziela Adwentu.
Polecam - świetny kawałek. Ks. Marcin Modrzyński i WZN

Z dedykacją dla czytelników Arka Noegostrona główna | góra strony

Widzisz błąd? Masz uwagę? Wyślij sugestię:

Wynik dodawania: 3 i 2 =